சீன புத்தாண்டு வருகிறது

2021 இல் சந்திர புத்தாண்டு பிப்ரவரி 12 ஆகும்.
வசந்த விழாவின் போது, ​​சீனாவின் ஹான் மற்றும் சில இன சிறுபான்மையினர் பல்வேறு கொண்டாட்டங்களை நடத்துகின்றனர். இந்த நடவடிக்கைகள் முக்கியமாக முன்னோர்களை வணங்குகின்றன, பணக்கார மற்றும் வண்ணமயமான வடிவங்கள் மற்றும் பணக்கார இன பண்புகள்.
Amso new year (2)
 

 

 

 

 

 

 

சீன கலாச்சாரத்தின் செல்வாக்கின் கீழ், சில நாடுகளும் சீன எழுத்து கலாச்சார வட்டத்தைச் சேர்ந்த நாடுகளும் வசந்த விழாவைக் கொண்டாடும் வழக்கம் உள்ளது. வசந்த விழாவின் நாளில், மக்கள் தங்கள் உறவினர்களுடன் மீண்டும் ஒன்றிணைவதற்கு முடிந்தவரை தங்கள் வீடுகளுக்குத் திரும்பி வருகிறார்கள், வரவிருக்கும் ஆண்டிற்கான ஆர்வமுள்ள எதிர்பார்ப்புகளையும், புதிய ஆண்டிற்கான அவர்களின் வாழ்த்துக்களையும் வெளிப்படுத்துகிறார்கள்.
வசந்த விழா என்பது ஒரு திருவிழா மட்டுமல்ல, சீன மக்கள் தங்கள் உணர்ச்சிகளை வெளியிடுவதற்கும் அவர்களின் உளவியல் கோரிக்கைகளை பூர்த்தி செய்வதற்கும் ஒரு முக்கியமான கேரியர். இது சீன தேசத்தின் ஆண்டு திருவிழாவாகும்.


இடுகை நேரம்: பிப்ரவரி -08-2021